Vstúpte do podpory

Oznamy

Dávame Vám do pozornosti návod na nastavenie automatického odosielania chýb e-mailom z programu HERKULES® 2.6. K využívaniu tejto funkcie musíte mať pripojenie k sieti Internet.
Skladačky

Reklama

Reklamný prúžok
Cenník služieb
Platný od 1.1. 2008

Služby základné:
Cena/mj 
Inštalácia počítača u zákazníka (bez cestovného) 30 €/hod 
Pozáručná oprava výpočtovej techniky (bez náhradných dielov, cena za prácu) 30 €/hod
Inštalácia operačného systému a nastavenie užívateľského prostredia počítača (platí pre desktopové operačné systémy Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10) 35 €/hod
Inštalácia programov na vyžiadanie zákazníka 35 €/hod
Softwarové práce (kontrola PC, odvírovanie, presun dát, archivácia dát ...) 35 €/hod

Služby k programu HERKULES
Cena/mj 
Inštalácia a konfigurácia štandardnej verzie programu HERKULES (nevzťahuje sa na prvú inštaláciu po zakúpení) 50 €/ks 
Inštalácia a konfigurácia sieťovej verzie programu HERKULES na server a maximálne 3 stanice (nevzťahuje sa na prvú inštaláciu po zakúpení) 100 €/ks
Podpora od prevádzkových pracovníkov (nad rámec zmluvy) 60 €/hod
Podpora od autorov software (nad rámec zmluvy) 70 €/hod
Oprava poškodených, chybne zaúčtovaných údajov 70 €/hod
Školenia a konzultácie 40 €/hod 
Programátorské služby, úpravy programov, mimo zmluvných zakázok 70 €/hod
Riešenie požiadavky zákazníka na diaľku, pomocou vzdialeného pripojenia 60 €/hod

Účtovné služby
Cena/mj 
Nastavovanie dát SÚVAHY a VÝSLEDOVKY pre jednu firmu 49,79 €/ks 
Nastavovanie CASH FLOW, pre jednu firmu, v rozsahu max. do 8 hod 265,55 €/ks 
Dohľadávanie dát na základe požiadavky zákazníka 49,79 €/hod 
Programátorské služby, úpravy programov 66,39 €/hod 

Vysvetlivky:
Pri hodinových sadzbách sa účtuje prvá začatá hodina a ďalšie hodiny sú účtované za každú začatú štvrť hodinu. Výška sadzieb sa vzťahuje na služby poskytované v priestoroch firmy INVER (s výnimkou služieb, kde je to uvedené inak) pri platbe vopred alebo v hotovosti. K cenám je nutné pripočítať daň z pridanej hodnoty podľa aktuálnych daňových predpisov. Uvádzané sadzby a ceny sú platné pre zákazníkov, ktorí nemajú uzavretú s firmou INVER servisnú zmluvu ani zmluvu o údržbe. Ceny platné pre zmluvných zákazníkov sa riadia podmienkami uvedenými v zmluve, pričom pre zákazníkov so zmluvou „GOLD“ platia tieto ceny až po vyčerpaní predplatených hodín. Služby väčšieho rozsahu sú spoplatnené sadzbou podľa dohody, spravidla na základe odsúhlasenej ponuky. V prípade zásahu mimo bežné pracovné hodiny (pondelok – piatok, 08:00 až 16:00) je účtovaná prirážka vo výške 50% z uvedenej hodinovej sadzby. Ak je služba vykonávaná mimo priestory firmy INVER, je k celkovej cene služby pripočítané cestovné, pričom pri jeho výpočte sa vzdialenosťou rozumie vzdialenosť sídla firmy INVER od miesta vykonávania služby smerom tam aj späť, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 
Adresa Adresa

INVER® s.r.o.
Hutnícka 1 (4. posch.)
Košice 040 01
Kontakt Kontakt

Telefón: 055/7999111-3
Fax: 055/7999111
E-mail: kontaktný formulár
Otváracie hodiny Otváracie hodiny

Po-Pi: 8:00-16:00
So-Ne: zatvorené
Mapa Mapa

Kde nás nájdete?
Pozri na mape.