Vstúpte do podpory
Podmienky používania stránok
Všeobecné ustanovenia
Pravidlá a podmienky používania internetových stránok www.inver.sk sa riadia Zákonom 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, jeho neskorším znením a určujú pravidlá medzi prevádzkovateľom a užívateľom internetových stránok www.inver.sk. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať Podmienky používania, prípadne ich zmeny a doplnky. Pri vstupe na tieto stránky, ich používaním a prezeraním dávate súhlas s nižšie uvedenými podmienkami. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasite, nepoužívajte prosím tieto stránky. Spoločnosť si vyhradzuje právo podmienky používania kedykoľvek zmeniť. Zmena podmienok používania bude uverejnená na internetovej stránke www.inver.sk a nadobúda platnosť dňom uverejnenia na internetovej stránke.

Autorské práva
Vlastníkom internetových stránok www.inver.sk je spoločnosť Inver s.r.o. Spoločnosť Inver s.r.o. si vyhradzuje autorské práva na údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach. Spoločnosť zároveň nepreberá zodpovednosť za nepresnosť údajov na stránkach, ktoré sú prevzaté z iných zdrojov a nenesie zodpovednosť za prípadné škody. Spoločnosť umožňuje prezeranie a preberanie materiálov a dokumentov pre osobnú potrebu. Zakazuje akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať alebo používať na komerčné účely údaje, grafy, tabuľky, dokumenty alebo texty bez vedomia a súhlasu spoločnosti. Je zakázané akékoľvek rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, grafov a dokumentov, či už mechanickým alebo elektronickým spôsobom. Spoločnosť si vyhradzuje právo informácie uverejnené na stránkach kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

Vymedzenie zodpovednosti
Informácie publikované na tomto webovom serveri sú len informatívne a záväzný právny charakter. Spoločnosť Inver s.r.o. nepreberá zodpovednosť za žiadne priame, alebo nepriame škody, ktoré by vznikli použitím týchto informácií. Prevádzkovateľ stránok spoločnosti Inver s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním stránok www.inver.sk, ani za obsah a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.inver.sk. V prípade ak používateľ zistí, že niektoré uverejnené informácie nezodpovedajú skutočnosti, je povinný to čo najskôr oznámiť prevádzkovateľovi. Po overení tohto oznámenia a uznaní spornej informácie prevádzkovateľ vykoná nápravu.

Ochrana osobných údajov
Spoločnosť rešpektuje súkromie osôb, ktoré používajú internetové stránky na tomto webovom servri. Spoločnosť zhromažďuje iba tie osobné údaje, (ako napr. meno, adresa alebo e-mail), ktoré návštevníci poskytnú dobrovoľne. Spoločnosť používa tieto údaje len pre svoje interné účely. Spoločnosť garantuje, že s Vašimi osobnými údajmi bude zaobchádzať v zmysle platných zásad ochrany osobných údajov a nebudú z jej rozhodnutia poskytnuté tretej strane.

Technické ustanovenia
V žiadnom prípade nie sú tretie osoby oprávnené zasahovať do internetovej stránky, meniť ju a/alebo odstraňovať a meniť akékoľvek jej súčasti. Tretie osoby taktiež nie sú oprávnené zahlcovať internetovú stránku viacerými súčasnými požiadavkami o prístup, ktoré by mohli spôsobiť jej znefunkčnenie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na náhradu spôsobenej škody prípade porušenia tohto ustanovenia.
 
Adresa Adresa

INVER® s.r.o.
Hutnícka 1 (4. posch.)
Košice 040 01
Kontakt Kontakt

Telefón: 055/7999111-3
Fax: 055/7999111
E-mail: kontaktný formulár
Otváracie hodiny Otváracie hodiny

Po-Pi: 8:00-16:00
So-Ne: zatvorené
Mapa Mapa

Kde nás nájdete?
Pozri na mape.